Innmåling av kummer og ledningsnett

I forbindelse med rehablitering av kummer og utskiftning av kumlokk- og rammer så tilbyr vi innmåling av kummer og ledningsnett. Koordinater oversendes oppdragsgiver i KOF og SOSI format, klart for opplastning i kartverk.