Rørfornying

Fornying av overvann- og avløpsrør

Kontakt oss

Din samarbeidspartner innen NoDig-rørfornying

Vi tar alle oppdrag, fra utbedring av mindre rørskader, til total rørfornying av samtlige avløp- og overvannsrør i leiligheter, eneboliger, borettslag, næringsbygg og blokker.

Vi benytter oss av metoden NoDig – en grøftefri måte å utbedre vann- og avløpsnett på.

Logo HTV Rørfornying Ikon, rør

RØRFORNYING

HTV Rørfornying AS tilbyr forfornying av avløpsrør, såkalt NoDig løsninger, til borettslag, sameier, offentlige etater, private og næringskunder. Ta kontakt, for å forlenge levetiden på dine rør!

Trenger du Rørfornying

Hos Høytrykks-Vakta får du dokumentert arbeid, fra kompetente fagfolk. Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Ta kontakt