Trasésøk

Lokalisering av vann- og avløpsrør.

Kontakt oss

Hvor går rørene dine? 

Vi utfører trasésøk av alle rør, fra en rørdimensjon på 32mm og oppover. Vi benytter en sonde sammen med et rørinspeksjonsutstyr for å kartlegge hvor røret går, samt for å se hvor langt ned i bakken røret ligger. Traseen til røret merkes opp på bakken, og eventuelle feil og mangler merkes tydelig. Rapport utarbeides og sendes oppdragsgiver umiddelbart etter utført oppdrag.

Trenger du kartlegging av rør?

Hos Høytrykks-Vakta får du dokumentert arbeid, fra kompetente fagfolk. Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Ta kontakt