Supersuger og vakuumgraver

Vår supersuger og vakuumgraver gjør jobben lekende lett.

Kontakt oss

Effektivt utsuging av masser

Vår vakuumgraver og supersuger setter er ny standard på det norske markedet! Vår kombinerte vakuumgraver og supersuger har i tillegg til stor luftgjennomstrømning, også et enormt undertrykk, noe som gjør bilen enestående i Norge! Vår supersuger og vakuumgraver har en kapasitet på 18 000 kubikkmeter med luft i timen. Og kan suge og blåse både tørre og våte masser. Vår supersuger og vakuumgraver benyttes til fjerning av både faste og løse masser og er spesielt effektiv hvor gravemaskiner ikke kommer til, eller hvor det er behov for skånsom avdekning av ledninger og rør i bakken. Tømming av siloer for korn og andre produkter, fjerning av stubbeloftsleire og stein fra tak. Innblåsing av både tunge og lette masser hvor tilkomst er begrenset er den også egnet til.

Bruksområder for supersuger og vakuumgraver:

  • Avdekking av rør og kabler

  • Graving på steder hvor gravemaskiner ikke kommer til

  • Tømming av siloer og tanker

  • Tømming av renner

  • Rensing og rengjøring av filter i industrien

  • Suging og blåsing av singel, pukk, stein, slam, osv.

  • Utgraving av kjeller

  • Tømming av sandfang

De oppsugde massene suges direkte inn på en stor tank på lastebilen, hvor de enten kan transporteres bort i tanken, eller lastes over i en tippbil for å effektivisere arbeidene.

Skånsom utgraving

Sugegraving av masser effektiviserer fremdriften i ditt prosjekt hvor en konvensjonell gravemaskin ikke kommer til.

Button Text

Enkel oppfylling

Supersugeren blåser effektivt inn masser hvor tilkomsten er begrenset.

Button Text

Send oss en henvendelse

Høytrykks-Vakta har en omfattende maskinpark for enhver jobb innen vann- og avløpsarbeid. Sliter du med tette rør? Vi har løsningen til problemet.

Ta kontakt