Kombibil / Slamsuging

Vi suger alt! Tørt og vått! 

Kontakt oss

Slamsuging - tømming av kummer, sluk og tanker - tørt og vått

Høytrykks-Vakta AS tilbyr tømming av sandfang, fettutskillere og septiktanker, såkalt slamsuging, samt spyling av rør fra Ø110 til 1000mm med våre slam- og kombibiler. Disse sugebilene har en kapasitet på opptil 18m3. Alle oppsugde masser deponeres på godkjent deponi. Bilene kombinerer behovet for spyling og oppsuging, noe som er nødvendig når for eksempel fremmedlegemer skal fjernes fra avløp- eller overvannsrør, eller når fettutskillere, sandafang- og drenskummer skal tømmes.

En av våre unike kombibiler, en Mercedes-Benz Arocs 6×6 har trekk på alle aksler, og markedets beste fremkommelighet i ulendt terreng. Vi har også utstyr for slamsuging i garasjeanlegg og på områder hvor store lastebiler ikke kommer frem.

Trenger du vår hjelp?

Med riktig utstyr og kompetanse er det lite vi ikke kan rydde opp i. Vi har døgnåpen vakttelefon ved akutt behov for hjelp.

Ta kontakt