TYKKELSESMÅLING

Tykkelsesmåling av rør og tanker med ultralyd

Den sikreste måten å fastsette tykkelsen på jerngods er ultralyd. Ved å måle tykkelsen på godset, kan man se hvor slitt røret er, noe som er nødvendig ved planlegging av vedlikehold eller rehabilitering.

Målingen forteller med svært stor nøyaktighet hvor mye gods som er igjen i røret. Etter hvert som rørene eldes, får de et innvendig belegg av fett og rust. I tillegg slites røret og godset blir tynnere. Tynt gods øker faren for at røret skal få større eller mindre skader og lekkasjer vil oppstå.

God planlegging kan forebygge stor ekstra kostnader ved akutte problemer.