TINING AV RØR / VARMTVANN

Høytrykksspyling med varmtvann

Vi utfører også høytrykksspyling med varmt vann. Her benyttes spesielle høytrykksspylebiler med et eget aggregat som varmer opp vannet. Vannet kan varmes til ca 90 grader før det kjøres ut gjennom spyleslangen på normal måte. Mest normal temperatur er inn til 60 grader.

Hvorfor spyle med varmt vann?

Varmt vann løser opp fett og kloakk hud mye lettere enn kaldt vann. Dette medfører at vi kan jobbe med mindre trykk og allikevel få et bedre resultat. Dette skåner rørene og gir et bedre resultat, altså en vinn, vinn situasjon. Fett løses opp ved oppvarming, på denne måten fjernes det enkelt fra rørene og hindrer opphopning og fare for driftstans. Generelt kan vi si at varmt vann løser opp alle normale belegg enklere enn kaldt vann. Varmtvannsspyling er altså en mer skånsom arbeidsmetode enn den konvensjonelle høytrykksspylingen med kaldt vann. Høytrykksspyling med varmt vann har ikke vært en normal arbeidsmetode tidligere, men blir mer og mer vanlig. Vi har utført høytrykksspyling med varmt vann siden 2004, og har svært god erfaring med dette. Av den grunn satser vi på varmtvann, noe som har medført at vi har flere spylebiler med varmtvann aggregat.  Dette utstyret kan selvfølgelig også spyle på den konvensjonelle måten med kaldt vann.

Tining av frosne vannledninger

Når vannledningen i bakken er frosset og du ikke har vann, benytter vi varmt vann for å tine opp denne. Her benytter vi en spesiell høytrykksspyleslange som er fleksibel, lang og tynn. Denne benyttes kun til vannledninger slik at vi ikke skal få bakterier i vannledningen. Ved å benytte varmt vann tiner isen lettere og vi har ikke behov for å jobbe med like høyt trykk som om vi benyttet kald vann. På denne måten utsetter vi ikke ledningen for like stor belastning som vi ville ha gjort om vi hadde benyttet kaldt vann.

Utstyrene

Utstyrene leverer 48 liter vann pr minutt og inn til 420 bar. Vannet kan varmes opp til ca 90 grader. Både trykk og temperatur kan reguleres. Utstyret er montert i MB sprintere med egen vanntank og fastmonterte pumper som går på bilens kraftuttak. Utstyret er utstyrt med 2 brennere som varmer vannet til ønsket temperatur.