SPYLING- OG RENGJØRING

Høytrykksspyling av tette avløp

Har du problemer med tette avløp har vi trolig løsningen for å hjelpe deg.

Vi åpner tette avløps- og overvannsrør, sluk på bad, toaletter, kjøkken og andre steder.

Hvorfor blir rørene tette?

Det er mange grunner til at rør tetter seg. Som oftest er det papir som ikke har løst seg opp, slamrester eller fremmedlegemer vannet ikke har klart og transportere ut. Noen ganger kan det være feil på rørene. Tette rør forårsaker lekkasje og ofte store skader, selv på baderom som er bygget for å tåle vann.

Hvorfor kommer kloakken opp i kjelleren?

Vannet velger den letteste vei. Lettesete vei er normalt opp av sluk i kjeller, dette fordi det er det laveste åpne punktet på ledningen.

Vi høytrykkspyler tette avløp fra 32mm til 1400mm.

Høytrykksspyling eller rørspyling fjerner akutt stopp og gjør at avløpet kan benyttes som normalt med mindre det er en skade på rørene. Skader på rørene kan avdekkes ved å gjennomføre en rørinspeksjon.

Høytrykksspyling benyttes også forebyggende, spesielt i rør med lite eller dårlig fall. Har røret dårlig fall, er det lett at vannet renner ut mens papir og slam blir liggende igjen. Ved jevnlig spyling fjernes slammet og reduserer faren for kloakkstopp.

Rengjøring av flater ved bruk av pistolspyling

Vi fjerner lim, løse masser, mose, slam og betongrester fra de fleste underlag før påføring av maling og annet rehabiliteringsarbeide. Bruk av pistol egner seg ikke i forbindelse med tette rør.

Pistolen som benyttes har utbyttbar dyse i front, noe som gjør at vi kan utføre en rekke forskjellige oppdrag. De 2 mest vanlige dysene er roterende dyse og dyse med flat stråle.

Roterende dyse benyttes når harde masser skal fjernes fra solide underlag, mens flat strålen er mer egnet på materialer som ikke er like robuste.

Med utstyr fra normal høytrykks spyler til biler med opp til 1200bar trykk er ingen oppdrag for små – og ingen for store.