ROTTESTOPP

Rotte-Stop-Prop™

 

 

 

Rotte-Stop føres inn i røret og prosessen overvåkes med kamera, når ballongen er på plass fylles  den med betong under trykk og grenrør blir permanent blokkert

 

 

 

Når oppdraget er fullført er alle unntatt rottene fornøyd