Pålegg om utbedring

Stadig flere kommuner retter fokus mot utbedring av lekkasjer fra det kommunale avløpsnettet. Dette hjelper lite hvis de private stikkledningene fremdeles består av gamle betongrør som er i dårlig forfatning. I for eksempel Oslo kommune gis det pålegg om utbedring av private stikkledninger i takt med at kommunen selv utbedrer sine egne hovedledninger. Har du fått pålegg om utbedring? Ta kontakt, og vi hjelper det, slik at du får et avløp som fungerer, og som ikke unødvendig belaster miljøet.