RØRFORNYING

Rørfornying med strømpe/ NODIG

Rørfornying med strømpe er en arbeidsmetode for utbedring/reparasjon av rør uten graving.

Dette er en forholdsvis ny arbeidsmetode og på denne måten kan vi utbedre gamle dårlige rør uten at det er behov for graving i tillegg blir anlegget ute av drift i svært begrenset tid. På normale små jobber starter vi på morgenen og når beboer kommer hjem fra jobb er anlegget ferdig utbedret og klart til bruk. Ved bruk av rørfornying med strømpe vil anlegget være oppgradert slik at anlegget på nytt har forsikringsmessig full dekning.

Rørfornying med strømpe betyr i praksis at vi blåser inn en strømpe i det eksisterende røret. Strømpa er på forhånd metter med epoxy. Vel på plass inne i det gamle røret blåses strømpa opp slik at den fyller det eksisterende røret. Epoxyen herdes med for eksempel luft eller varmt vann. Epoxyen brukes som lim mot det eksisterende røret, samtidig som det gjør at strømpa blir hard og rund som et normalt rør. Strømpe benyttes på ledninger både ute og inne, selvfallsledninger og trykkledninger.

På ledninger med grenrør må vi gå inn og frese ut grenene etter at strømpa er ferdig herdet.

Økonomi

Som metode er rørfornying økonomisk fordelaktig spesielt der oppgraving eller riving gjør utskifting tidkrevende og kostbar, men metoden kan også være å foretrekke grunnet hensyn til beboere, publikum, trafikale forhold med videre.

Punktreparasjon

Ved tilfeller der ledningene generelt er i god forfatning, men har skader på avgrensede strekninger kan det benyttes en metode der man foretar en punktreparasjon av ledningen. Dette vil i de fleste tilfeller være langt rimeligere enn å grave opp og utbedre røret på den aktuelle strekningen. Punktreparasjoner kan utføres for alle dimensjoner.