Rørfornying

HTV Rørfornying AS utfører rørfornying av avløpsrør for borettslag, sameier, offentlige etater, private og næringskunder. Rørfornying er en gravefri rehabiliteringsmetode for fornying av avløp- og overvannsrør. Dette skåner både miljøet for unødvendig forurensning og sparer kunden for penger. Metoden sørger for kort driftsstans på avløpsanlegget og oppgraderer rørene til full forsikringsdekning, og er like godt som et nytt rør. Rørfornyingen skjer ved at en epoxymettet strømpe blåses inn i avløp- eller overvannsrøret, og settes under trykk. Strømpen herdes ved hjelp av damp eller varmt vann, og danner et nytt rør inni det eksisterende røret, med en glatt og jevn overflate. Har røret pågreninger, går vi inn i røret med en freserobot etter strømpen er herdet, og freser opp grenrørene. For å sikre en tett og glatt overgang mellom grenrør og hovedledning setter vi grenforsterkninger (hatteprofil) i overgangen mellom de to rørene.