RØRINSPEKSJON

Med vår topp moderne rørinspeksjonsbil utfører vi inspeksjon av rør fra 16-1600mm. Med vanlig kamera, skyvekamera, flere typer selvgående kameraer, rotor kamera og satellittkamera er det fint lite vi ikke kan se. Utstyret gir oss muligheten til å kjøre hovedledninger, stoppe ved grenrør, for så å sende “et øye” inn i stikkledningen. Satellittkamera kan kjøre inntil 22 meter inn i stikkledningen. Vi har 600m kabel, noe som gjør oss i stand til å inspisere svært lange strekk. Datarapporter produseres fortløpende og DVD med svært høy bildekvalitet lages.

I tilegg kan vi tilby rørinspeksjon utført med skyve kamera. Dette er mindre utstyr beregnet på stikkledninger, fra sluk på bad, kjøkken eller stakeluker innedørs. Skyvekameraene er av typen gyro, noe som alltid viser røret slik at bunnen er ned på bildet. Dette gir en ekstra trygghet, spesielt om det ikke går vann i rørene. Denne typen utstyr benyttes ofte i forbindelse med høytrykkspyling, for å avdekke eventuelle skader eller feil slik at utbedring, eller planlegging av utbedring kan gjøres.

Hvorfor utføre en rørinspeksjon?
En rørinspeksjon benyttes gjerne ved mistanke om feil med rørene eller i forbindelse med planlegging av fremtidige utbedringer eller oppussing. Ved rørinspeksjon kan resultatet også benyttes i forbindelse med budsjettering og planlegging av vedlikehold.
Ved å foreta en rørinspeksjon avdekkes eventuelle feil eller skader på røret, disse angis så i en skriftlig rapport. I denne rapporten er det også angitt nøyaktig hvor feilen eller skaden er, slik at skadestedet kan graves opp eller repareres på annen måte, noe som er kostnadseffektivt og bra for miljøet.