Spyling

Vi løser dine problemer med tette rør. Et tett avløp åpnes ved bruk av våre spylebiler, som leverer et trykk på over 400 bar via spyleslanger som er inntil 300 meter lange. Spyleslangen er utstyrt med en spesialdyse som gjør at slangen dras inn i røret, og fjerner blokkeringen som forårsaket det tette avløpet. Vår flåte av spylebiler er topp utstyrt for å løse enhver blokkering av avløp- og overvannsrør. Spylebilene, med våre svært kompetente operatører utfører følgende arbeider:

  • Åpning av alle tette avløp
  • Rørinspeksjon av alle rør, fra en diameter på 32mm til 300mm, med full skriftlig rapport med bilder og forklaringer, og på USB minnepinne med full film av rørene.
  • Rens av gjengrodde avløp- og overvannsrør
  • Trassesøk for å påvise hvor røren går
  • Utbedring av luktproblematikk
  • Forebyggende vedlikeholdsspyling av avløpsrør
  • Varmtvannspyling
  • Fjerning av røtter i rør
  • Fasadevask
  • Spyling av nyanlegg før overtakelse

Alle våre spylebiler er utstyrt med muligheten for varmtvannspyling. Dette er svært effektivt for fjerning av fett som bygger seg opp i avløpsrørene. Varmtvannspyling benyttes også for å tine både vann- og avløpsrør om vinteren.

Spyling