Slamsuging

Høytrykks-Vakta AS tilbyr tømming av sandfang, fettutskillere og septiktanker, såkalt slamsuging. Disse tjenestene utføres med våre kombi-biler, som har opptil … m3 kapasitet. Alle oppsugde masser deponeres på godkjent deponi. Bilene kombinerer behovet for spyling og oppsuging, noe som er nødvendig når f.eks. fremmedlegemer skal fjernes fra avløp- eller overvannsrør, eller når fettutskillere, sandafang- og drenskummer skal tømmes. En av våre unike kombibiler, en Mercedes-Benz Arocs 6×6 har trekk på alle aksler, og markedets beste fremkommelighet i ulendt terreng. Vi har også utstyr for slamsuging i garasjeanlegg og på områder hvor store lastebiler ikke kommer frem.

Slamsuging