Rørinspeksjon

Vi utfører rørinspeksjon av alle typer rør, fra en rørdimensjon på 32 mm og oppover. Rørinspeksjon utføres ved mistanke om feil eller mangler, eller for å kunne avdekke tilstanden på rørene. Alle våre operatører er kurset og har sertifikat fra Rørinspeksjon Norge. Hele vår flåte av spylebiler er utstyrt med avanserte stakekameraer som er beregnet for inspeksjon av rør fra f.eks sluk, toalett, kum eller stakepunkt, frem til det kommunale nettet.
Vår rørinspeksjonsbil har et fastmontert rørinspeksjonsutstyr som tilpasses alle rørdimensjoner fra 100mm og oppover, og er ideell for kontroll av større røranlegg, både nye og gamle. Vi er først i Norge ute med rørinspeksjoner i full HD-kvalitet. Dette, sammen med bransjens mest erfarne operatører, sikrer vi kunden landets beste rørinspeksjon! Rørinspeksjonsutstyret kan kjøre strekk på inntil 500 meter sammenhengende. Utstyret kan ifm. inspeksjon av hovedledninger også komme inn i grenrør for å kontrollere stikkledninger, såkalt satellittkjøring.
En rørinspeksjon vil avdekke eventuelle feil og mangler, før dette fører til driftsproblemer på vann- og avløpsanlegget. Er det mistanke om feil på avløpsrørene ifm. tett avløp, så anbefaler vi at det utføres en rørinspeksjon.