Kloring og desinfisering

Kloring utføres på nyanleggvannledninger, og på gamle ledninger som har hatt innlekk av fremmedvann. Kloringen fjerner alle bakterier, og sikrer god drikkevannskvalitet. Ledningen står normalt med klor i 24 timer, før ledningen nøytraliseres og ledningen er klar til å tas i bruk. Etter kloring tas det vannprøve som sendes til analyse for å sikre at vannkvaliteten er i tråd med gjeldende grenseverdier. Samtlige arbeider utføres iht. VA Miljøblad.

Kloring og desinfisering