Forebyggende vedlikeholdsspyling

Konsekvensene av et tett avløp kan være svært kostbart. Vannskader og forurensning kan fort koste flere titalls tusen å utbedre. Forebyggende vedlikeholdsspyling er en rimelig forsikring. Uansett tilstanden på avløpsrørene, så vil det med tiden bygge seg opp et belegg av fett og avleiringer på innsiden av rørene. Dette fører til både lukt, klukking og redusert gjennomstrømning av kloakk. Vi utfører forebyggende vedlikeholdsspyling for å spare deg som kunde for de kostnader og ulemper et tett avløp vil medføre. Ta kontakt for å sikre deg mot tette avløp!