Entreprenør

HTV Entreprenør AS er en totalleverandør av gravearbeider, og utfører alle arbeider med eget personell. Vi utfører alt av grave- og grunnarbeider, fra små oppdrag som er utført på et par timer, til store prosjekter som krever nøye planlegging og pågår i flere måneder. Vi har stort fokus på utbedring av akutte vann- og avløpsrelaterte problemer, og vet hvor belastende et brudd på avløpsrøret, eller en lekkasje fra vannledningen kan være. Er uhellet ute, så stiller vi opp, både for borettslag, sameier, offentlige etater, private og næringskunder. Vi har alltid fokus på HMS i vårt arbeid, og har en nulltoleranse til lettvinne løsninger som ikke er i tråd med godt HMS-arbeid!