Utskiftning av toppring og kumlokk- og rammer

Kummer som ligger i veibanen blir slitt med tiden. Vi leverer en metode for utskiftning av toppring og kumlokk- og ramme som holder! Ved hjelp av en spesialsag som skjærer et rundt hull rundt kumrammen fjerner vi raskt og effektivt gammelt kumlokk- og ramme samt eventuelt toppring. Når det gamle gatagodset er fjernet setter vi en ny kumramme og eventuelt toppring på plass ved hjelp av en spesialramme som justerer kumrammen etter omkringliggende asfaltdekke. Rammen støpes fast med hurtigherdende betong. Deretter påføres det bitumen bindemiddel mot asfaltkant og betong, før ny varm asfalt legges rundt kumlokket og komprimeres.