Kumrehabilitering – 100% tett kum

Gjennom testing av våre rehabiliterte kummer, både med trykk (vann) og undertrykk (vakum) for Oslo Kommune VAV, kan vi garantere at vi kan levere en 100% tett kum, uavhengig av kummens opprinnelige tilstand, form eller dybde. Dette sikrer kummen både for inn- og utlekk. Et utlekk av f.eks. kloakk fra en kum vil medføre en forurensing av grunnen, og kan skade både drikkevannskilder og forurense grunnvannet. Innlekk av grunnvann i en kum fører til en unødvendig stor belastning på avløpsnettet, pumpestasjoner og renseanlegget som vannet føres til.
Kummen som skal rehabiliteres rengjøres grundig, både med en spesiell høytrykksvasker på 400 bar som former seg etter kummen, og ved manuell vask hvor dette er nødvendig. På denne måten får vi en overflate som gir full vedheft mellom eksisterende kum og vår Ergelit sprøytebetong. Ergelit sprøytebetong finnes i flere bestandighetsklasser og tilpasses etter hva kummen eksponeres for. Mest vanlig er vår Ergelit KS2 som har H2S beskyttelse mot korrosjon fra avløpsvann, både fra industri og husholdninger. Rundt samtlige kumgjennomføringer pigges det opp og monteres vellebånd som ekspanderer i kontakt med vann. Ved større lekkasjer og sprekker i kumvegg bores det hull som ekspanderende betong sprøytes inn i for å sikre at kummen blir tett. Ergelit påføres kummen med vår M-Coating metode. Ergeliten sprøytes med et datastyrt, roterende sprøytehode som roterer 5000 ganger i minuttet og sørger for at betongen trenger godt inn i eksisterende porestruktur og gir full vedheft mellom gammel og ny betong. Sprøytehodet går i snitt 40 ganger opp og ned i kummen, med annenhver sprøyteretning for hver syklus for å sikre at alle flater får jevn behandling.

Kumrehablitering