Tubogel Norge

Tubogel Norge AS har siden 2016 vært landets ledende leverandør av kumrehabilitering. Vårt mål er å levere oppdragsgiver en rehabilitert kum som kvalitetsmessig er minst like god som en ny kum, uten de økonomiske og miljømessige utfordringene som en utskiftning av kummen ville hatt