Supersuger og vakumgraver

Vår vakumgraver og supersuger setter er ny standard på det norske markedet! Vår kombinerte vakumgraver og supersuger har i tillegg til stor luftgjennomstrømning, også et enormt undertrykk, noe som gjør bilen enestående i Norge! Vår supersuger og vakumgraver har en kapasitet på 18 000 kubikkmeter med luft i timen. Og kan suge og blåse både tørre og våte masser. Vår supersuger og vakumgraver benyttes til fjerning av både faste og løse masser og er spesielt effektiv hvor gravemaskiner ikke kommer til, eller hvor det er behov for skånsom avdekning av ledninger og rør i bakken. Tømming av siloer for korn og andre produkter, fjerning av stubbeloftsleire og stein fra tak, og fylling av både tunge og lette masser hvor tilkomst er begrenset er andre anvendelsesområder.

Bruksområder for supersuger og vakumgraver:

  • Avdekking av rør og kabler
  • Graving på steder hvor gravemaskiner ikke kommer til
  • Tømming av siloer og tanker
  • Tømming av renner
  • Rensing og rengjøring av filter i industrien
  • Suging og blåsing av singel, pukk, stein, slam, osv.
  • Utgraving av kjeller
  • Tømming av sandfang

De oppsugde massene suges direkte inn på en stor tank på lastebilen, hvor de enten kan transporteres bort i tanken, eller lastes over i en tippbil for å effektivisere arbeidene.

Supersuger