Vakumgraving

Vår vakumgraver setter er ny standard inne vakumgraving på det norske markedet! Vår vakumgraver har i tillegg til stor luftgjennomstrømning, også et enormt undertrykk som gjør vakumgraveren enestående i Norge! Vakumgraving er mer skånsomt en tradisjonell graving, og avdekker sårbar infrastruktur som kabler, fjernvarmerør og vann- og avløpsledninger raskere enn ved bruk av gravemaskin, uten å skade kabler og rør. Vakumgraving benyttes også når det er dårlig tilkomsten til et graveområde, eller når tilkomst med gravemaskin vil føre til store ødeleggelser på området. Vår vakumgraver kan i tillegg til å suge opp tørre og våte masser, også blåse ut tørre og våte masser. Tømming av siloer for korn og andre produkter, fjerning av stubbeloftsleire og stein fra tak, og fylling av både tunge og lette masser hvor tilkomst er begrenset er andre anvendelsesområder.
De oppsugde massene suges direkte inn på en stor tank på lastebilen, hvor de enten kan transporteres bort i tanken på vakumgraveren, eller lastes over i en tippbil for å effektivisere arbeidene.

Vakumgraving
Vakumgraving