Utemiljø

Et godt utemiljø er viktig, og for å oppnå dette må alle arbeider nøye planlegges for å tilrettelegge for et arealeffektiv, anvendelig og tilpasset uteområde. Vi utfører utbedringer og anlegning av nyanlegg, tilpasset kundens behov! Grunnarbeidene er viktig, også for utemiljøet. Med en lang og kald vinter vil dårlig grunnarbeid raskt komme til syne når snøen forsvinner og våren kommer. Vi har derfor fokus på at det som ikke synes (grunnarbeidene) er vel så viktig som det som synes. Vi leverer alt, fra opparbeiding av grøntarealer, til beplantning, anlegning av stier og veier, asfaltering, setting av kantstein, legging av brostein og belegningstein og oppføring av støttemurer. Som kunde får du av oss et utemiljø etter eget ønske, som kan nytes i mange bekymringsfrie år!