Dreneringsarbeider

Vi er totalleverandør av dreneringsarbeider for sameier, borettslag, offentlige etater, private og næringskunder. Vi prosjekterer og leverer vanntette løsninger som tar hånd om drens- og overvann på din eiendom, for å sikre dine verdier. Fuktskader og kondens i kjellere fører til enorme kostnader hvert år. Utbedring av fukt- og kondensproblemer må prosjekteres og utføres av fagpersonell. Drenering av grunnmur kan gjøres på mange måter, og vi vet hvilken løsning som er mest egnet og kostnadseffektiv for din eiendom!
Ved drenering av grunnmur anbefaler vi alltid å isolere grunnmuren utvendig. Dette reduserer risikoen for kondens på innsiden av veggen, og bidrar til å øke nytteverdien av dreneringsarbeidene.
Dreneringsarbeider berører som oftest store deler av grøntarealet rundt eiendommen. Vi overleverer alltid hager og utearealer iht. avtale, alt fra maskinplanert til ferdig opparbeidet med planter, trær, ferdigplen, gangstier, plattinger og kant- og belegningsstein. Dette gir deg som kunde en bedre oversikt over totaløkonomien i prosjektet, og blir ikke stående ufrivillig med en ødelagt hage.

Dreneringsarbeider