Lekkasjer på private vann- og avløpsrør

At vann- og avløpsrør fungerer tenker man nok ikke over til daglig, men mange har nok opplevd et tett avløp eller en vannlekkasje en gang i tiden.